Chính sách thanh toán

Đại lý phân phối, cửa hàng, cộng tác viên có nhiều phương án lựa chọn linh hoạt

  • Nhận hàng trả tiền theo phương thức cuốn chiếu, nhận đợt sau thì trả tiền hàng đợt trước
  • Thanh toán theo tháng, các đơn hàng sẽ được lưu lại và cộng dồn cuối tháng thanh toán vào ngày 25 hằng tháng cho công ty.

Khách hàng mua hàng có thể lựa chọn các cách thanh toán:

  • Nhận hàng trả tiền ( ship COD)
  • Thanh toán bằng cách chuyển khoản sau đó cty gửi hàng đi
  • Nhận hàng kiểm hàng rồi thanh toán ( chỉ áp dụng cho khách quen)