Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam!

20/10 Ngày chị em muốn có quà, chứ ngày nào chả là ngày phụ nữ…
Không có quà thì nhà lục đục
Sắm bộ quà thì túi rỗng không
Thôi ta chơi bộ combo tí hon, rồi rủ nàng đi qua nhà mẹ vợ du lịch cũng được, quan điểm không đâu bằng nhà mình sẽ giúp ta tiết kiệm được khá khá chi phí thời khủng hoảng….hị hị.
Bò mãi chưa thấy vạch xuất phát, cơ mà người lông rân vẫn cứ nịnh đầm!!!