Lão bá hộ truyền kỳ – P5

Lão bá hộ hay chữ!
Chuyện lão Heo có cô em gái du học bên Phú lang sa về cả xóm đều biết. Lão đi đâu cũng vênh váo nhà mình từ nay hết là trọc phú rồi. Nhà dạo này đầy chữ….
Cơm chiều con Hĩm dọn mâm cơm đi rửa, vô tình đánh rơi cái chén, thay vì nổi giận như mọi khi, lão từ tốn gọi Hĩm vào hỏi nguyên do – người có học phải điềm đạm mà.
– Dạ con rửa ngoài ao, bữa nay mùa khô nước ròng nên con với xuống lỡ tay làm rơi, trơn quá ông ơi!
– Sao mày không lấy gáo múc nước lên rửa hử, lấy roi ra đây!
Lão vừa đét lưng con Hĩm vừa không quên cao giọng
– Vì sự mất bát đĩa nên tao mới đánh mày, chứ ai chả biết gáo tra thì dài cán, múc nước mới dễ nghe hông! Dùng nước rửa chén nhà T&J thì mới sạch mỡ đỡ trơn nghe hông!…lui xuống đi!
…….
Đâu đó trưa qua thầy ký Tư còi dạy con: Vì sự bất đắc dĩ nên tao mới đánh mày, chứ khảo tra thì thánh oán!!!